Themamaand Betalen: Deze zes belastingen betalen café-ondernemers óók

Auteur: David Bakker
Themamaand Betalen 2 maart 2023
Themamaand Betalen: Deze zes belastingen betalen café-ondernemers óók

Belasting betalen is geen ondernemer vreemd. Omzetbelasting, inkomstenbelasting en loonheffing zijn belastingen die iedere horecaondernemer wel kent. In dit artikel behandelen we minder bekende belastingen. Leuker kunnen we het niet maken, wel overzichtelijker.

Precariobelasting

Precariobelasting moet worden betaald over grond die door een horecaondernemer wordt gebruikt dat van de gemeente is. Denk aan een terras of reclamebord op straat. Maar ook als een object boven gemeentegrond hangt, bijvoorbeeld een luifel of een vlag, dan moet daar precariobelasting over betaald worden. Ook een terras op het water, in de vorm van een ponton, valt onder precariobelasting. Het ponton gebruikt openbaar vaarwater. Vaak wordt dit liggeld genoemd. Er hoeft geen belasting betaald te worden als de grond gehuurd wordt van de gemeente. De hoogte van precariobelasting verschilt per gemeente en object.

Reclamebelasting

Reclame-uitingen die vanaf de openbare weg te zien zijn, worden in Nederland ook belast. Denk aan krijtborden, vlaggen, billboards en lichtbakken. Het maakt niet uit of de reclame boven particuliere of openbare grond is geplaatst. De hoogte van de reclamebelasting verschilt per gemeente. Ook is de hoogte afhankelijk van de grootte van de reclame-uiting. Hoe groter, hoe duurder. Bezwaar maken kan, kijk daarvoor op de website van de gemeente waar het bedrijfspand zich bevindt.

Onroerendezaakbelasting

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de WOZ-waarde. Deze WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente. De ozb is een percentage van de WOZ-waarde van het pand en wordt ieder jaar aangepast. De tarieven en percentages van de ozb zijn bekend bij de gemeente waar het pand staat. De ozb is opgebouwd uit twee componenten. Dit zijn de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting. Ondernemers die eigenaar en exploitant zijn worden dus dubbel belast. De gemeente stuurt jaarlijks een aanslag. Wie op 1 januari eigenaar of gebruiker is van het pand betaalt voor het hele jaar. Het is gebruikelijk dat de notaris bij het transport van een pand de ozb verrekent. De nieuwe eigenaar betaalt de ozb voor het deel van het jaar dat hij eigenaar is van het pand.

Rioolheffingen

Eigenaren van bedrijfspanden die aangesloten zijn op het rioolnetwerk, betalen in Nederland rioolheffing. Met die inkomsten is het de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat het rioolstelsel onderhouden blijft. Deze heffing kan worden doorberekend aan een huurder. De hoogte van deze heffing hangt af van gemeentelijk beleid op het gebied van rioolheffing. Dat verschilt per gemeente.

Reinigingsrecht

Als de gemeente afval bij een bedrijf op komt halen, dient hierover belasting betaald te worden. Meestal is het tarief voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten een vast bedrag per adres, container of gewicht. Ondernemers die het niet eens zijn met dit bedrag kunnen bezwaar maken bij de gemeente waar de belasting wordt gevorderd.

Leges betalen

Ondernemers die een terrasvergunning of omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente moeten hiervoor een vergoeding betalen. Dit wordt een lege genoemd. Een lege dekt de kosten die door de gemeente of provincie wordt gemaakt om een aanvraag te behandelen. De hoogte van het bedrag verschilt voor iedere gemeente of provincie. Het bedrag mag niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente of provincie maakt. Gemeentelijke of provinciale autoriteiten moeten een legesverordening bekendmaken. Hierin staat: voor welke aanvragen de leges moeten worden betaald, hoeveel moet worden betaald voor de aanvraag en de wettelijke onderbouwing voor de leges.

Muzieklicentie

In de horeca wordt muziek gedraaid ten behoeve van de sfeer. Daar is toestemming van de makers van de muziek voor nodig. Dat kan middels het aanschaffen van een licentie. De Buma/Stemra en Sena zijn organisaties waar deze licenties afgenomen kunnen worden. Zij zorgen ervoor dat het geld bij de artiesten terechtkomt. De kosten van de licentie hangen van een aantal zaken af: de soort muziek (live-, amusement-, of achtergrondmuziek), het aantal personen dat de muziek hoort, de oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te horen is en hoe vaak de muziek wordt afgespeeld. De muzieklicentie is een buitenbeentje in dit lijstje, want het is geen belasting, maar wel kosten waar je als horecaondernemer rekening mee dient te houden. De hoogte van de licentie voor jouw horecazaak is te berekenen op de websites van de licentieaanbieders.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de Themamaand Betalen. 

Blijf je graag op de hoogte?

Eén keer per week het actuele en relevante cafénieuws in je mailbox? Schrijf je hier in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Overig nieuws